รายละเอียดการติดต่อ

 

เราเป็นผู้เชี่ยวชาญด้านธรุกิจกัญชงแบบครบวงจรตั้งแต่การจัดหาเมล็ดพันธุ์ระดับ Medical Garde (ระดับทางการแพทย์) คุณภาพสูงจากต่างประเทศ ให้คำปรึกษาตั้งแต่เริ่มทำธุรกิจ การขออนุญาตจากหน่วยงานรัฐ การก่อสร้างระบบโรงเรือน GreenHouse Evap และระบบ In-door ระบบสมาร์ทฟาร์ม(Smart Farm) ระบบไฟเพาะปลูก(Grow Light) ระบบน้ำ ดิน ปุ๋ย ที่มีประสิทธิภาพเหมาะกับการปลูกกัญชง การรับซื้อช่อดอก จากผู้ปลูก เกษตรกร และวิสาหกิจชุมชน เพื่อน้ำมาสกัดเป็นสารสกัด CBD ใช้ทางการแพทย์

เรามีเครือข่าย BLC Network Platfrom ที่รวบรวมนักลงทุนหรือผู้ปลูกเรียกว่า “Partners” มีระบบบริหารจัดการและอาจาร์ยDoctor จากมหาวิทยาลัยชั้นนำ มีประสบการณ์การปลูกกัญชงเป็นที่ปรึกษาให้ความรู้ แนวทางและการแก้ไขปัญหาเพื่อให้ผู้ปลูก เกษตรกร และวิสาหกิจชุมชนให้มีมาตรฐานการปลูกแบบเดียวกันในระดับสากล มีการแลกเปลี่ยนข้อมูลและพัฒนาการปลูกด้วยระบบ Big Data เพื่อผลผลิตที่ดี

 


 
บริษัท บริลเลี่ยนท์ แคนนาบิทซ์ จำกัด
72,72/1-3 ซอยสุขสวัสดิ์ 14/19 แขวงจอมทอง
เขตจอมทอง กรุงเทพมหานคร 10150

Tel : 065-982-7869 , 090-880-5490 , 02-877-0515 
E-mail : brilliant.cannabitz@gmail.com
FacebookBrilliant Cannabitz
Line@brilliantcannabitz
 
เพิ่มเพื่อน
 

แผนที่

ฟอร์มติดต่อ