brilliantcannabitz - รับซื้อช่อดอก ขายเมล็ดกัญชาถูกกฎหมาย

รับซื้อช่อดอกกัญชง ขายเมล็ดกัญชาถูกกฎหมาย

  รับซื้อช่อดอกกัญชงและขายเมล็ดกัญชาถูกกฎหมาย จากเกษตรกรผู้ปลูก วิสาหกิจชุมชน เครือข่ายวิสาหกิจชุมชน

บุคคลหรือนิติบุคคลใดๆ ที่ได้รับอนุญาตให้ปลูก เพื่อจำหน่ายอย่างถูกต้องตามกฎหมาย

โดยมีเกณฑ์การรับซื้อผลผลิตที่ได้จากพืชกัญชง กัญชาตามที่บริษัทกำหนด

 

 

สามารถติดต่อขอข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่



Facebook : BrilliantCannabitz.official

Line : @brilliantcannabitz

  เพิ่มเพื่อน

 

 

18 สิงหาคม 2565

ผู้ชม 60123 ครั้ง