อุปกรณ์เพาะปลูกอื่นๆ

อุปกรณ์เพาะปลูก

อุปกรณ์เพาะปลูกต่างๆ

นำเข้าและจำหน่ายอุปกรณ์เพาะปลูก ได้แก่ ระบบไฟ LED Growlight สำหรับปลูกกัญชงโดยเฉพาะ ให้ Spectrum แสงในช่วงที่เหมาะสมตั้งแต่ช่วงต้นกล้าจนเก็บช่อดอก กระถาง ดิน ปุ๋ยน้ำ พัดลมฟาร์ม พัดลมกวนอากาศ มอเตอร์ม่านพรางแสง อุปกรณ์ระบบ Evap ต่างๆเพื่อให้ผลผลิตให้มีคุณภาพ มีสาร CBD ที่สูง ช่อดอกใหญ่ได้น้ำหนัก ได้ราคาสูง
 
 
 
 
กระถาง Air-Pot

ชุดปลูกกระถาง Air-Pot ระบบน้ำหยด

 
Hydroponic DWC

ชุดปลูกระบบพืชไร้ดิน DWC

 
เทอร์โมมิเตอร์

เครื่องมือวัดเทอร์โมมิเตอร์ อินฟราเรด ช่วงเวลาการเก็บเกี่ยวมีผลอย่างยิ่งต่อคุณภาพผลผลิต

 

 Digital Microscope

Digital Microscope 50x -1000x  ช่วงเวลาการเก็บเกี่ยวมีผลอย่างยิ่งต่อคุณภาพผลผลิต

 

16 สิงหาคม 2564

ผู้ชม 1525 ครั้ง