ระบบสมาร์ทฟาร์ม

ระบบสมาร์ทฟาร์ม

 

 

ระบบควบคุมและตรวจสอบการทำงานผ่านทานมือถือ

ให้ความสะดวกสบายต่อผู้ปลูกเกษตรกรและวิสาหกิจชุมชนในการควบคุม เราใช้ระบบควบคุมและตรวจสอบการทำงานของเซ็นเซอร์ตรวจวัดค่าต่างๆในโรงเรือนเพาะปลูกกัญชงเพื่อควบคุมปัจจัยต่างๆ ให้เป็นไปตามมาตราฐานการปลูก ลดความยุ่งยาก เวลาและค่าใช้จ่ายในการดูแล แจ้งเตือนเมื่อมีสภาพแวดล้อมผิดไปจากที่ตั้งไว้ ให้ผู้ดูแลรับทราบและแก้ไขผ่านทางมือถือ
 

 

ระบบ Aqua-X irrigation control

 

ระบบHydro X Pro Control 

18 สิงหาคม 2564

ผู้ชม 1101 ครั้ง