เราเป็นผู้เชี่ยวชาญด้านธุรกิจการปลูกกัญชง-ปลูกกัญชาแบบครบวงจรตั้งแต่การจัดหาเมล็ดพันธุ์ระดับ MEDICAL GRADE คุณภาพสูงจากต่างประเทศ ให้คำปรึกษาตั้งแต่เริ่มทำธุรกิจ วิธีปลูกกัญชง-วิธีปลูกกัญชา การขออนุญาตจากหน่วยงานรัฐ การก่อสร้างโรงเรือนปลูกกัญชาและโรงเรือนปลูกกัญชง GREENHOUSE EVAP และระบบ IN-DOOR ระบบสมาร์ทฟาร์ม(SMART FARM) ระบบไฟเพาะปลูก(GROW LIGHT) การรับซื้อช่อดอก จากผู้ปลูก เกษตรกร และวิสาหกิจชุมชน เพื่อน้ำมาสกัดเป็นสารสกัด CBD ใช้ทางการแพทย์

สินค้าและบริการ

จำหน่ายเมล็ดกัญชงระดับ Medical Grade คุณภาพสูงนำเข้าจากต่างประเทศ

จำหน่ายเมล็ดกัญชงระดับ Medical Grade คุณภาพสูงนำเข้าจากต่างประเทศ

เมล็ดพันธุ์กัญชงระดับ Medical Grade เมล็ดกัญชงคุณภาพสูงนำเข้าจากต่างประเทศให้คุณภาพและปริมาณของสาร CBD ในช่อดอกที่มากถึง 24 % สำหรับท่านที่สนใจทำธุรกิจกัญชงสามารถขอข้อมูลเพิ่มเติมได้ที โทร : 02-877-0515 , 065-982-7869 Line : @brilliantcannabitz

ระบบโรงเรือน

ระบบโรงเรือน

ออกแบบและก่อสร้างระบบโรงเรือนปลูกกัญชา และโรงเรือนปลูกกัญชงที่เหมาะสม

ระบบสมาร์ทฟาร์ม

ระบบสมาร์ทฟาร์ม

ระบบควบคุมและตรวจสอบ วัดค่าต่างๆในโรงเรือนเพาะปลูกผ่านทางมือถือ

อุปกรณ์เพาะปลูกอื่นๆ

อุปกรณ์เพาะปลูกอื่นๆ

อุปกรณ์เพาะปลูกต่างๆได้แก่ ระบบไฟ ระบบ Evap กระถาง ดิน ปุ๋ยน้ำ พัดลมกวนอากาศ เป็นต้น

Brilliant Cannabitz Network

Brilliant Cannabitz Network

Total Solution Platfrom สำหรับนักธุรกิจและผู้ประกอบการที่สนใจทำธุรกิจกัญชง

brilliantcannabitz - รับซื้อช่อดอก ขายเมล็ดกัญชาถูกกฎหมาย

brilliantcannabitz - รับซื้อช่อดอก ขายเมล็ดกัญชาถูกกฎหมาย

ขายเมล็ดกัญชาถูกกฎหมาย และ รับซื้อช่อดอกกัญชงจากเกษตรกรผู้ปลูก วิสาหกิจชุมชน เครือข่ายวิสาหกิจชุมชน โดยมีเกณฑ์การรับซื้อผลผลิตที่ได้จากพืชกัญชงตามที่บริษัทกำหนด Facebook : BrilliantCannabitz.official Line : @brilliantcannabitz

Brilliant Cannabitz บริการให้คำปรึกษาวิธีปลูกกัญชา ปลูกกัญชง ครบวงจร

Brilliant Cannabitz ให้คำปรึกษาการปลูกกัญชา ปลูกกัญชง ที่ปลูกกัญชา วิธีปลูกกัญชา แบบครบวงจรตั้งแต่การจัดหาเมล็ดพันธุ์ระดับ Medical Grade ให้คำปรึกษาตั้งแต่เริ่มทำธุรกิจ สิ่งที่ควรพิจารณาก่อนที่จะเลือกซื้อโรงเรือนปลูกกัญชามาใช้งาน โทรศัพท์ : 02-877-0515 , 065-982-7869

Engine by shopup.com